.....................................................................................................................

dijous, 7 de juny de 2018

Subterrani del 6-6-2018_ONEOTHRIX POINT NEVER

Subterrani variat, amb novetats discogràfiques interessants, 10è aniversari de l'Embassa't i algunes perles que recuperem després de molt temps de tenir-les oblidades...